Dokumentacja cen transferowych

slant-separator

Zapewniamy najwyższej jakości dokumentację cen transferowych (TP). Dokumentacja jest przygotowywana przez byłych managerów KPMG z Warszawy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie cen transferowych w wielu branżach. Chociaż jakość jest taka sama jak EY, KPMG, PWC, cena naszej usługi jest znacznie obniżona.

Nasze podstawowe usługi obejmują:

 • Analizę porównawczą
 • Dokumentację cen transferowych
 • Analizę ryzyka transakcyjnego
 • Wsparcie dla działu księgowości

Dodatkowe usługi:

 • Identyfikacja podmiotów powiązanych
 • Audyt zastosowanych rozwiązań podatkowych
 • Dokumentacja grupowa i lokalna
 • Polityka cen transferowych
 • Planowanie inwestycyjne w aspekcie ryzyka podatkowego cen transferowych
 • Reprezentacja podczas ewentualnej kontroli podatkowej
 • Szkolenie w zakresie cen transferowych

Kto jest zobligowany do przygotowania cen transferowych?

slant-separator

Rumunia zaktualizowała wymogi cen transferowych 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nowym prawem dokumentacja TP jest wymagana według trzech kryteriów:

 • wielkość podatnika (mały, średni, duży)
 • progi istotności (roczna wartość transakcji między przedsiębiorstwami)
 • rodzaje transakcji (transakcje finansowe, świadczenie usług, zakupy)

Pierwsze progi istotności dla dużych podatników (roczna wartość transakcji wewnątrzgrupowych):

 • 200 000 EUR na odsetki otrzymane / zapłacone za usługi finansowe
 • 250 000 EUR na dostawę / odbiór usług
 • 350 000 EUR na zakup / sprzedaż aktywów materialnych lub niematerialnych

Podatnicy, którzy osiągnęli I próg, muszą co roku sporządzać dokumentację cenową

Drugie progi istotności dla małych, średnich i dużych podatników (roczna wartość transakcji wewnątrzgrupowych):

 • 50 000 EUR na odsetki otrzymane / zapłacone za usługi finansowe
 • 50 000 EUR na świadczenie / odbiór usług
 • 100 000 EUR na zakup / sprzedaż aktywów materialnych lub niematerialnych

Podatnicy, którzy osiągną drugi zestaw progów istotności, muszą przygotować dokumentację TP tylko na żądanie rumuńskich organów podatkowych w trakcie kontroli podatkowej.

Zbiór TP nie jest obowiązkowy dla podatników posiadających porozumienie cenowe („APA”) wydane przez rumuńskie organy podatkowe – dotyczy tylko transakcji i okresów objętych określonym APA.

We are here to help you!