Do najbardziej powszechnych form prowadzenia biznesu w Rumunii należą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SRL i jednoosobowa działalność gospodarcza. Jednoosobowa firma charakteryzuje się niskim opodatkowaniem PIT 10% oraz dużą swobodą działalności międzynarodowej. O status osoby samozatrudnionej w Rumunii mogą bez przeszkód ubiegać się obcokrajowcy.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza w Rumunii?

Intreprinderea individuala este o forma de organizare a activitatii economice, care apartine unei singure persoane fizice, denumita intreprinzator, si care raspunde cu intreg patrimoniul sau pentru obligatiile intreprinderii individuale[1].

“Intreprinderea individuala” oznacza jednoosobową działalność gospodarczą w Rumunii. Jest to forma organizacji przedsiębiorstwa, która jest własnością osoby fizycznej (przedsiębiorcy). W jednoosobowej firmie, osoba samozatrudniona ma pełną kontrolę nad biznesem. Nie ma prawnego rozróżnienia między właścicielem a podmiotem gospodarczym, co oznacza, że przedsiębiorca jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie długi i zobowiązania firmy.

Czym można zajmować się, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą?

Właściciel jednoosobowej firmy może zaangażować się w szeroki zakres działalności gospodarczej, który regulowany jest odpowiednimi wymogami prawnymi. Samozatrudnieni przedsiębiorcy maja możliwość wykorzystania 8 kodów CAEN, czyli mogą posiadać 8 różnych aktywności biznesowych. Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) to system klasyfikacji różnych rodzajów działalności gospodarczej w oparciu o ich główne funkcje biznesowe.

Dla przykładu, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Rumunii może:

 • oferować profesjonalne usługi (np. doradztwo, usługi informatyczne, prawne lub medyczne);
 • sprzedawać towary w sklepach stacjonarnych i online;
 • prowadzić małe firmy, takie jak restauracja lub sklep detaliczny;
 • oferować usługi osobiste (np. fryzjerstwo lub zabiegi kosmetyczne);
 • świadczyć usługi w branży budowlanej;
 • świadczyć usługi transportowe;
 • oferować usługi online.

Zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii

Jednoosobowa forma organizacji działalności posiada zalety, które mogą skutecznie zachęcić do założenia firmy o takiej strukturze. Jednak przed dokonaniem decyzji, warto również wziąć pod uwagę najistotniejsze wady jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii.

Zalety

 • prosty system opodatkowania
 • 10% podatek PIT
 • możliwość wypłaty zysku bezpośrednio na prywatne konto bankowe bez ograniczeń
 • 0% podatek od dywidendy
 • niższy koszt rejestracji niż przy SRL
 • proces rejestracji prostszy niż przy SRL
 • brak limitu 20% przychodów z konsultingu i zarządzania jak w SRL
 • pełna kontrola
 • elastyczność
 • brak konieczności składania sprawozdań finansowych co roku
 • brak wymogu posiadania firmowego konta bankowego

Wady

 • odpowiedzialność majątkiem własnym
 • max. 8 kodów CAEN
 • składka na ubezpieczenie społeczne 35%
 • ograniczony potencjał rozwoju
 • ograniczone zasoby
 • brak możliwości wyboru dowolnej nazwy
 • imię i nazwisko w nazwie firmy

Z jednej strony osoby, które zdecydują się na założenie jednoosobowej firmy, mogą być pozytywnie zaskoczone jak łatwo i niedrogo można zarejestrować działalność w Rumunii. W przeciwieństwie do innych form biznesowych, w tym przypadku proces wymaga tylko kilku kroków i zajmuje ok. 3 dni. Co więcej, ważnym atutem samozatrudnienia jest pełna kontrola nad wszystkimi aspektami działalności. Przedsiębiorca posiada niezależność, dzięki której może swobodnie dostosowywać rozmiar i zakres swojej firmy bez konsultacji z np. partnerami.

Z drugiej strony wybór jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii oznacza pełną odpowiedzialność majątkiem własnym. To oznacza, że przedsiębiorca musi liczyć się z zobowiązaniami i ewentualnymi długami firmy, które mogą przyczynić się do problemów finansowych. Dodatkowo, właściciel może napotkać problemy związanej z potencjałem wzrostu – ograniczone finansowanie, ograniczone zasoby mogą przyczynić się do nieefektywności, a tym samym braku rentowności przedsiębiorstwa. Ostatnią wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest brak możliwości wyboru dowolnej nazwy. W Rumunii nazwa jednoosobowej firmy tworzona jest z pełnego nazwiska lub z imienia i nazwiska, do których dodaje się zwrot „Intreprinderea individuala”.

Co należy wziąć pod uwagę otwierając jednoosobową działalność gospodarczą w Rumunii?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii wymaga spełnienia kilku warunków prawnych i administracyjnych.

Wymagania:

Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii nie jest wymagane posiadanie kapitału zakładowego.

Dokumenty:

W usłudze rejestracji firmy przez Company Romania potrzebny jest ledwie dowód osobisty oraz parę informacji, natomiast przy próbie samodzielnej rejestracji potrzebne będą m.in.

 • wniosek o wpis do Rejestru Handlowego – formularz można znaleźć na stronie onrc.ro;
 • załącznik nr 1 dotyczący rejestracji podatkowej;
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu właściciela firmy;
 • wzór podpisu osoby fizycznej przedsiębiorcy;
 • oświadczenie stwierdzające, że nie prowadzona jest działalności w siedzibie firmy, biurach pomocniczych lub w innym miejscu lub potwierdzające spełnianie warunków prawnych, wymaganych do prowadzenia działalności (określonych w szczegółowych przepisach dotyczących ochrony zdrowia, weterynarii, środowiska i pracy);
 • oświadczenie o własnej odpowiedzialności w zakresie spełniania warunków prawnych do prowadzenia działalności jako uprawniona osoba fizyczna;
 • dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu użytkowego/miejsca pracy.

Podatki dla jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii w 2023

Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega dwóm rodzajom opodatkowani:

 • opodatkowaniu wg systemu rzeczywistego;
 • opodatkowaniu wg normy dochodowej.

Od stycznia 2023 roku próg dla rodzajów podatków w Rumunii został obniżony z 100 000 EUR do 25 000 EUR. Tym samym przedsiębiorstwo, którego dochód brutto przekroczył określony próg od 2024 roku będzie zobowiązane do płacenia podatków wg dochodu netto (w systemie rzeczywistym).

Aktualny system opodatkowania jednoosobowego przedsiębiorstwa w Rumunii jest następujący:

 • podatek dochodowy – 10% dochodu netto[2];
 • podatek VAT – osoby z rocznym dochodem do 445 500 RON są zwolnione z obowiązku rejestracji;
 • podatek od dywidendy – 0%;
 • składki na ubezpieczenie społeczne – mogą wynieść ok. 2200 EUR rocznie, czyli ok. 11 000 RON.

Czy warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Rumunii?

Rumunia oferuje konkurencyjne i atrakcyjne środowisko dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swoje firmy. Na tle innych krajów UE to państwo wyróżnia się wykwalifikowaną siłą roboczą, niskimi podatkami i pro-biznesową polityką. Ze względu na korzystne warunki ekonomiczne warto rozważyć Rumunię jako miejsce na założenie swojej działalności biznesowej.

Skontaktuj się z nami aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Całkowity czas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii może wynosić od 3 do 7 dni roboczych. Czas rejestracji może ulec wydłużeniu, jeśli wystąpią problemy z dokumentacją lub wypełnieniem formularzy.

Koszty założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi formami przedsiębiorstw. Całkowity koszt jest uzależniony od rodzaju rejestrowanej działalności oraz zakresu usług, wykonywanych przez osoby trzecie.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w Rumunii, wymagana jest fizyczna lokalizacja biura tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez rodzaj działalności, którą chcesz prowadzić. Jednak należy pamiętać, że właściciel jednoosobowej firmy musi posiadać stały adres korespondencyjny, który musi być adresem zamieszkania przedsiębiorcy lub wynajętej przestrzeni dla firmy.

[1] Romanian Civil Code, Article 2307

[2] Fiscal Code (Law 227/2015)

jednoosobowa działalność gospodarcza w Rumunii

Skorzystaj z naszej pomocy