Licencje i pozwolenia

slant-separator

Ponieważ Rumunia jest państwem członkowskim UE, można spodziewać się podobnych wymagań w przypadku zezwolenia na prowadzenie działalności. Jednak uzyskanie niektórych licencji lub zezwoleń w Rumunii może być znacznie trudniejsze niż w Twoim kraju. Chociaż rumuńska biurokracja może być trudna w zrozumieniu, opanowaliśmy ją, aby pomóc Ci szybko i skutecznie.

Możemy uzyskać dowolną licencję w Rumunii, jeśli Twoja firma spełnia wymogi formalne.

Transport

slant-separator

Transport ładunków powyżej 3,5 tony lub pasażerów jest licencjonowaną działalnością gospodarczą w Rumunii.

Licencja transportowa wydawana jest przez ARR (Rumuński Urząd Drogowy) na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o założeniu firmy
 • dokumentację dotyczącą stanu pojazdów używanych w Twojej działalności
 • zaświadczenia o niekaralności zarówno przedsiębiorcy, jak i firmy
 • dokumentację dotyczącą możliwości finansowych wykonywania działalności transportowej
 • świadectwa kwalifikacji zawodowych do wykonywania przewozów, uzyskane przez kierownika

Licencja taka jest wydawana na 10 lat i musisz otrzymać kopię dla każdego pojazdu w Twojej firmie. Kopie te są ważne przez okres jednego roku.

Oprócz podstawowej licencji transportowej możesz potrzebować zezwoleń na ruch drogowy. Oczywiście samochody muszą być regularnie rejestrowane i monitorowane pod względem stanu technicznego.

W ramach tych czynności Twoi kierowcy muszą posiadać prawo jazdy oraz certyfikat kompetencji zawodowych do kierowania pojazdami powyżej 3,5 tony. Dodatkowo należy złożyć wniosek w ARR (Rumuński Urząd Drogowy) o wydanie karty do tachografu dla każdego takiego pojazdu. Ponadto pojazdy powinny mieć wewnątrz oddzielny tachograf.

Aby przewozić towary niebezpieczne, takie jak materiały wybuchowe czy substancje żrące, konieczne jest uzyskanie dodatkowych zezwoleń i certyfikatów kierowców. Dokumentacja składa się z:

 • dodatkowej licencji na przewóz towarów niebezpiecznych – wydaje ARR
 • świadectwa dopuszczenia pojazdów przewożących towary niebezpieczne – wydaje je również ARR
 • potwierdzenia odpowiedniego wyposażenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych
 • certyfikatów ADR – wymagane dla kierowców, którzy będą przewozić towary niebezpieczne.

Kwestia przewozu osób jest podzielona na dwie kategorie:

 • usługi regularne (np. przewóz dzieci do szkoły)
 • usługi okolicznościowe (np. ceremonie ślubne)

Aby móc świadczyć tego rodzaju przewóz, należy uzyskać pozwolenie na przewóz osób na określonej trasie. Usługa sporadyczna jest oparta na umowie z klientem.

Agencja pracy

slant-separator

Istnieją trzy główne etapy zakładania agencji pracy posiadającej licencję agencji zatrudnienia:

 1. Założenie firmy, której głównym przedmiotem działalności jest kod NACE 7810 – Działalność agencji zatrudnienia;
 2. Zezwolenie (licencja) wydane przez Ministerstwo Pracy i Solidarności Społecznej – za pośrednictwem Inspektoratu Pracy – Terenowego Inspektoratu Pracy;
 3. Zarejestrowana agencja pracy może teraz umieszczać pracowników za granicą.

Aby móc prowadzić tę działalność, agencje zatrudnienia muszą spełniać następujące warunki:

 • dysponować biurem fizycznym i wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności;
 • posiadać pracowników z doświadczeniem w dziedzinie pośrednictwa pracy;
 • zorganizować bazy danych zawierające oferty i zapytania o pracę z zagranicy, informacje dotyczące warunków pracy oraz kwalifikacji i umiejętności kandydatów;
 • zawrzeć umowy zawierających konkretne oferty pracy z osobami prawnymi, fizycznymi i organizacjami pracodawców z zagranicy.

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami. Zapewniamy pełną obsługę przedsiębiorcom, którzy chcą założyć agencję pracy w Rumunii.

Certyfikat A1- delegowanie pracowników za granicę

slant-separator

Niezależnie od tego, czy pracujesz za granicą jako wolny strzelec, czy delegujesz pracowników, musisz zadbać o obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Każda sytuacja związana z delegowaniem pracowników na terytorium innego kraju Unii Europejskiej generuje dla przedsiębiorcy obowiązek uzyskania Certyfikatu A1. Ten dokument będzie potrzebny w przypadku, gdy:

 • delegujesz pracownika do pracy w innym państwie członkowskim UE na okres przejściowy
 • jesteś osobą samozatrudnioną i tymczasowo pracujesz w innym państwie członkowskim UE
 • jesteś osobą samozatrudnioną i prowadzisz co najmniej dwa rodzaje działalności w państwie członkowskim UE

Certyfikat A1 potwierdza, że ​​dana osoba jest objęta ubezpieczeniem społecznym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Dokument ten pozwala uniknąć płacenia składek ubezpieczeniowych w dwóch krajach jednocześnie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie ds.Ubezpieczeń Społecznych (CNPP).

Parlament rumuński przyjął zabezpieczenia przed odpływem siły roboczej z Rumunii. Aby uzyskać certyfikat A1, firma musi działać co najmniej 1 rok, wykazać się kontraktami biznesowymi z innymi rumuńskimi firmami, złożyć sprawozdania finansowe i wpłacić wszystkie podatki do budżetu państwa.

Budownictwo

slant-separator

Czy byłeś kiedyś w Rumunii? Jeśli tak, to zapewne zauważyłeś słabe planowanie przestrzenne. Jeśli planujesz rozpocząć inwestycję budowlaną, będziesz musiał skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę. Wniosek należy złożyć w urzędzie miejskim w celu uzyskania planu urbanistycznego, pozwolenia na budowę itp. Władze lokalne dostarczają zaświadczenie o stanach urbanistycznych miejsca budowy. Aby otrzymać ten certyfikat, musisz poprzeć propozycję określeniem czynników i planów topograficznych swojego projektu.

Aby uzyskać pozwolenie na prace budowlane, należy posiadać:

 • dodatkowe opinie i umowy dotyczące inwestycji budowlanych np. umowy z sąsiadami lub dotyczące zachowania zabytków w pobliżu planowanej inwestycji
 • projekt budowlany – opracowany przez architektów i inżynierów konstruktorów, zgodnie z certyfikatem urbanistycznym i dodatkowymi ustaleniami

Zanim przystąpisz do formalności, warto w pierwszej kolejności sprawdzić, czy Twoje plany inwestycyjne podlegają powyższym pozwoleniom na budowę.

Handel i produkcja żywności

slant-separator

Przemysł spożywczy w Rumunii jest ściśle regulowany, również jeśli chodzi o wymogi sanitarne. Nacisk regulacyjny kładzie się na zgodność z kryteriami bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska.

Aby handlować żywnością, musisz zdobyć kilka podstawowych certyfikatów:

 • zezwolenie na handel – jest to dokument wydawany przez władze lokalne. Lokalizacja ratusza zależy od miejsca Twojej działalności handlowej
 • certyfikat wydany przez lokalną agencję ochrony środowiska
 • pozwolenie sanitarne – rejestrację przeprowadza wydział zdrowia (ANSVSA). Uzyskany certyfikat potwierdza, że ​​Twoja działalność spełnia warunki BHP, a sprzedawane przez Ciebie produkty nie zagrażają zdrowiu konsumentów
 • ochrona przeciwpożarowa w Twoim miejscu pracy

W przypadku produkcji żywności, zwłaszcza mięsnej, należy również przygotować potrzebny projekt produkcyjny. Ten dokument musi zostać zatwierdzony przez wydział zdrowia publicznego. Certyfikaty ISO są niezbędne, jeśli przewidują je przepisy UE.

Szkoła lub Uniwersytet

slant-separator

Istnieją dwa rodzaje licencji edukacyjnych:

 1. Akredytacja – dotyczy wyłącznie nauczycieli zawodowych/szkół/uniwersytetów; akredytacji udziela rumuńskie Ministerstwo Edukacji.
 2. Autoryzacja/zezwolenie – przeznaczona dla wszystkich pozostałych kategorii.

Aby kurs uzyskał autoryzację, muszą być spełnione następujące warunki:

 • forma firmy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („LLC”) lub stowarzyszenie / fundacja;
 • przedsiębiorstwo musi mieć co najmniej 2 (dwóch) instruktorów;
 • Kod NACE 8559 – Inne formy edukacji – musi być ustawiony jako główny przedmiot działalności lub działalność dodatkowa;

Ważne jest, aby wspomnieć, że zezwolenie uzyskuje się tylko wtedy, gdy istnieją standardy zawodowe. Standard zawodowy to szczegółowy opis zawodu, w tym nabywanych umiejętności. Przykład: Technik informatyk.

Potrzebujesz innego zezwolenia?

slant-separator

We are here to help you!