Company Romania wymaga, aby redaktorzy korzystali z pierwotnych źródeł w celu wspierania ich precyzyjnych i bezstronnych treści. Obejmują one realne zestawy danych, białe księgi, dane rządowe, oryginalne raporty i wywiady z ekspertami branżowymi. W razie potrzeby zawsze odwołujemy się do oryginalnych badań przeprowadzonych przez innych renomowanych wydawców. Nasze podstawowe zasady redakcyjne obejmują dokładność i uczciwość, minimalizowanie szkód, niezależne działanie oraz odpowiedzialność i przejrzystość.

Misja

Naszą misją jest upraszczanie skomplikowanych zagadnień podatkowych, biznesowych i finansowych, tak aby nasi czytelnicy, głównie przedsiębiorcy, mieli pewność, że są w stanie zarządzać każdym aspektem swojej firmy a także swojego życia finansowego i kariery biznesowej.

Od 2018 roku pomogliśmy ponad stu przedsiębiorcom w założeniu firmy w Rumunii. Uważamy, że konieczne jest ujawnienie, w jaki sposób dzielimy się naszą wiedzą w publikowanych artykułach i treściach na naszej stronie internetowej.

Zasady

  1. Wzmocnienie: Finanse i podatki mogą być skomplikowane i onieśmielające. Dostarczamy Ci informacji, z których możesz korzystać bez obaw, niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia.
  2. Bezstronni: Od rekomendacji produktów finansowych do finansowych implikacji polityki rządowej, przedstawiamy wszystko w kontekście i dostarczamy wszystkie fakty. Nasze informacje są starannie badane i nie są pisane w celu wspierania konkretnego ekonomicznego lub politycznego punktu widzenia.
  3. Dokładność: Posiadanie dokładnych informacji podatkowych i prawnych, przedstawionych w przejrzysty sposób i regularnie aktualizowanych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Poszukujemy i współpracujemy z najbardziej wykwalifikowanymi ekspertami w każdym temacie, który poruszamy. Wszelkie błędy, nieścisłości lub przeinaczenia zidentyfikowane przez naszych czytelników są badane i niezwłocznie korygowane. Prosimy o kontakt z nami, jeśli zauważysz konieczność korekty.
  4. Inkluzywność: Pracujemy nad tym, aby nasze treści służyły i cechowały się godnością i szacunkiem ludzi w różnym wieku, różnych narodowości, wyznań, tożsamości płciowych, orientacji seksualnych, grup etnicznych, statusów związków, zdolności fizycznych i umysłowych oraz typów rodzin.

Etyka

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania oficjalnych kodeksów etycznych, standardów badawczych, wydawniczych i dziennikarskich:

  1. Kodeks Etyczny Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edycji i Pisania w Biznesie (SABEW)
  2. Kodeks Etyczny SPJ
  3. Europejski kodeks postępowania w zakresie uczciwości badań naukowych

Bezpłatne treści prezentowane na stronie internetowej companyromania.com mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady licencjonowanego lub certyfikowanego prawnika, księgowego, doradcy finansowego lub innych uznanych specjalistów finansowych. Ci profesjonaliści tworzą treści na naszej stronie internetowej, ale zdecydowanie zalecamy indywidualne podejście do każdej osoby i jej sytuacji.

Proces redakcyjny

Nasz zespół redaktorów i ekspertów pisze i zarządza wszystkimi artykułami, które znajdziesz na companyromania.com. Dostarczamy odpowiednich danych i analiz, kontekstu, spostrzeżeń i informacji edukacyjnych, aby pomóc Ci zrozumieć aspekty międzynarodowego biznesu i spraw podatkowych. Tam, gdzie to możliwe, podajemy przykłady, które pomagają spojrzeć na złożone tematy i koncepcje z odpowiedniej perspektywy. Treści edukacyjne pozwolą Ci podejmować mądrzejsze i bardziej świadome decyzje.

Nasz zespół redakcyjny regularnie weryfikuje i aktualizuje artykuły na naszej stronie. Nieaktualne treści są aktualizowane lub, jeśli to konieczne, całkowicie przepisywane, sprawdzane i redagowane na nowo. Nasza sieć doświadczonych ekspertów, którzy stoją na straży naszego procesu i polityki, pomaga w naszych wysiłkach aktualizacyjnych. Każdy artykuł na naszej stronie zawiera datę aktualizacji, abyś był na bieżąco informowany o aktualnych informacjach.

Normy jakości

Każdy artykuł na stronie jest poparty dogłębnymi badaniami redakcyjnymi i współautorstwem lub sprawdzony przez co najmniej trzech wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w danej dziedzinie. Każdy tekst na companyromania.com jest sprawdzony pod względem faktów, bezstronny, odpowiedzialny, dokładny, zrozumiały, pomocny i zgodny z wyżej wymienionymi zasadami redakcyjnymi i etycznymi. Profesjonalni redaktorzy, osoby sprawdzające fakty, eksperci, którzy posiadają głęboką wiedzę merytoryczną, dokonują przeglądu treści, aby zapewnić, że są one zgodne z wartościami Company Romania, takimi jak upodmiotowienie, integracja, bezstronność i dokładność.

Różnorodność

Nasz zespół redakcyjny promuje równość, różnorodność i integrację osób w każdym wieku, o różnym kolorze skóry, rasie, pochodzeniu etnicznym lub narodowym, orientacji seksualnej, stanie cywilnym i rodzicielskim, niepełnosprawności fizycznej, upośledzeniu i przekonaniach religijnych.

Korekty

Company Romania ujawnia czytelnikom błędy rzeczowe, jeśli takowe wystąpiły. Błędy i nieścisłości są natychmiast poprawiane, wraz z notą redakcyjną. Prosimy o zgłaszanie nam wszelkich możliwych błędów, w tym drobnych błędów językowych.

Redaktorzy

Eksperci firmy Company Romania są starannie rekrutowani, weryfikowani i sprawdzani pod kątem merytorycznym jak i zgodności z przedstawioną polityką redakcyjną. Niektórzy eksperci są doświadczonymi redaktorami prawnymi, biznesowymi i finansowymi, inni są ekspertami w poszczególnych aspektach prawa, biznesu lub finansów. Nasi autorzy są wybierani ze względu na ich wiedzę i umiejętności przekazywania złożonych tematów prostym, jasnym, przystępnym i możliwym do zastosowania językiem.

Autor lub recenzent każdego artykułu jest wymieniony na górze strony wraz z linkiem do jego/jej biografii, na którą można kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o jego/jej referencjach, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, a czasem nawet obecności w mediach społecznościowych.

Wszyscy autorzy są zobowiązani do przestrzegania naszych wytycznych redakcyjnych opisanych w niniejszej polityce redakcyjnej.