Porady prawne

slant-separator

Wspieramy Twój biznes na każdym etapie rozwoju, począwszy od rejestracji spółki, w tym ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, poprzez fuzje i przejęcia (M&A), aż po pierwszą ofertę publiczną na regulowanym rynku akcji w Bukareszcie. Dostosowujemy rozwiązania z dogłębnym zrozumieniem operacji biznesowych.

Popularne usługi:

 • Rejestracja (założenie) firmy
 • Rejestracja i wyrejestrowanie oddziałów i spółek zależnych
 • Fuzje i przejęcia (M&A)
 • Podział firm
 • Rozwiązanie i likwidacja spółek
 • Sprzedaż akcji
 • Przekształcenie prawne (tj. PLC)
 • Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej
 • Wykluczenie i wycofanie wspólników
 • Nominacje, odwołania i zmiany w zarządzie
 • Powołanie, zmiana / modyfikacja audytorów
 • Przedłużenie lub skrócenie czasu działania firm
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 • Wpłaty na kapitał zakładowy (rzeczowe, pieniężne)
 • Zmiany przedmiotu działalności (zmiana głównej działalności, dodanie kodów NACE, zezwolenie na działalność, przekodowanie)
 • Rejestracja lub modyfikacja znaków towarowych i logo
 • Zmiana nazwy firmy
 • Zmiana siedziby firmy
 • Finansowa i prawna ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa
 • Spory pomiędzy akcjonariuszami
 • Spory o dywidendy
 • Spółki joint venture

Prawo handlowe

slant-separator

Dobrze sformułowane umowy ograniczają ryzyko prawne oraz biznesowe i pozwalają osiągnąć wyznaczone cele. Przygotowujemy, negocjujemy i pomagamy naszym klientom we wszelkiego rodzaju umowach:

 • Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
 • Ochrona konsumenta
 • Umowy handlowe
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Windykacja

slant-separator

Możemy pomóc Twojej firmie w odzyskaniu długu, upadłości i niewypłacalności, postępowaniu pojednawczym (alternatywne sposoby rozwiązywania sporów) lub po prostu wezwaniach do zapłaty.

Nieruchomości i budownictwo

slant-separator

Transakcje dotyczące nieruchomości należą do najczęstszych działań biznesowych. Są dobre, gdy są wykonane we właściwy sposób. Budowa nieruchomości to znacznie bardziej złożona operacja. Wspieramy naszych klientów w każdym aspekcie prawnym w zakresie: przekształcenia terenu, planu urbanistycznego, planu zagospodarowania przestrzennego (PUZ), decyzji strefowych, uzyskania pozwoleń środowiskowych, zgód dostawców mediów i pozwoleń na budowę.