Pracownicy spoza Unii Europejskiej

slant-separator

Sprowadzanie pracowników spoza UE do Rumunii jest procesem czasochłonnym i może zająć do 4 miesięcy. Proces składa się z 3 etapów:

 • Zatwierdzenie pracy
 • Roczna wiza pracownicza (typ D)
 • Pozwolenie na pracę i pobyt osobisty w Rumunii

Po wykonaniu ostatniego kroku, pracownik spoza UE może pracować dla pracodawcy, który wszczął procedurę. Oczywiście stosunek pracy można rozwiązać w dowolnym momencie. Nowy pracodawca nie musi ponownie rozpoczynać całej procedury, jeżeli pierwotny sponsor wizy wydaje pracownikowi określony dokument. Korzystając z naszych usług, po roku wizę pracowniczą można odnowić za około 100 euro.

Dokumenty

slant-separator

Jeśli chcesz zatrudnić rezydenta spoza UE i samodzielnie przejść przez ten proces jako firma, zapoznaj się z listą dokumentów jakie należy zgromadzić.

 • Życiorys (CV) kandydata, który zawiera również zaświadczenie o niekaralności, stanie zdrowia i minimalną znajomość języka rumuńskiego
 • Świadectwa i dyplomy wykształcenia, przetłumaczone i poświadczone notarialnie, zgodnie z prawem; niektórym towarzyszy świadectwo uznania wydane przez Ministerstwo Edukacji i Rozwoju, na warunkach przewidzianych przez ustawodawstwo w tej dziedzinie
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, jeśli jest to niezbędne na stanowisku pracy
 • Kopia dokumentu przekroczenia granicy (ważny paszport, dokument podróży, kopia zezwolenia na pobyt w Rumunii itp.)
 • Wpis karny lub inny dokument o tej samej wartości prawnej wydany przez władze kraju pochodzenia lub zamieszkania kandydata
 • Dwa zdjęcia ¾
 • Oficjalny wniosek pracodawcy o zatrudnienie pracownika spoza UE
 • Pełnomocnik przedstawiciela biznesowego ubiegającego się o pozwolenie na pracę i wizę
 • Świadectwo rejestracji firmy (oryginał i kopia rejestru handlowego)
 • Zaświadczenie Urzędu Rejestrów Handlowych, potwierdzające brak aktualnej upadłości
 • Zaświadczenie skarbowe potwierdzające zapłatę podatków za ostatni kwartał, wydane przez organy skarbowe właściwe miejscowo dla siedziby pracodawcy
 • Opis stanowiska i oferty pracy
 • Dowód opublikowania ogłoszenia o naborze w uznanej gazecie (np. wycinek z gazety)
 • Oferta pracy
 • Kopia protokołu wyboru kandydatów na wolne stanowisko (data, liczba kandydatów i powód wyboru kandydata)
 • Rejestr karny pracownika

We are here to help you!