Rezydencja

slant-separator

Bez stresu – dzięki naszej usłudze uzyskasz rezydencję osobistą i podatkową w Rumunii.

Ciesz się 5% podatkiem od dywidend lub 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako rezydent Rumunii!

Rezydent to osoba, która:

  • ma miejsce zamieszkania w Rumunii
  • ma centrum interesów życiowych w Rumunii
  • przebywa w Rumunii przez okres lub okresy przekraczające 183 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy kończących się w danym roku kalendarzowym

Pomagamy w uzyskaniu certyfikatu rezydencji osobistej (rumuński numer PESEL) i udzielamy wskazówek, jak spełnić wszystkie wymogi prawne, aby nie podlegać podwójnemu opodatkowaniu w co najmniej dwóch jurysdykcjach.

Rezydencja osobista dla przedsiębiorców

slant-separator

Uzyskanie statusu rezydenta to bardzo uproszczony proces dla osób, które zakładają firmę z naszą pomocą. Otrzymujemy dla Ciebie zaświadczenie, które zawiera numer CNP (osobisty kod identyfikacyjny) i uprawnia do płacenia podatków w Rumunii. Jest to szczególnie korzystne, ponieważ podatek od dywidend w Rumunii wynosi 5%. Jeśli uzyskasz zyski kapitałowe lub inne dochody osobiste, stawka podatku wynosi 10%. To znacznie mniej niż w większości krajów, takich jak np. Polska, Włochy, Francja czy Hiszpania.

Dzięki naszej usłudze możesz ją otrzymać w ciągu kilku dni roboczych. Certyfikat jest ważny przez 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Long term residence plastic card

Rezydencja dla pracowników z UE/ EEU/ Szwajcarii

slant-separator

W podstawowym scenariuszu, jeśli pracownik planuje pracować dla podmiotu rumuńskiego, musi m.in. uzyskać osobisty pobyt w Rumunii w celu posiadania ubezpieczenia społecznego. Jest to obowiązkowe, jeśli pobyt w Rumunii trwa dłużej niż 90 dni w okresie 6 miesięcy. Zaświadczenie o rezydencji wydawane jest zwykle w ciągu 2-3 dni od złożenia wniosku i jest ważne przez 5 lat. Prawo pobytu można przedłużyć na kolejne 5 lub 10 lat. Rumuński plastikowy dowód osobisty dla nowych mieszkańców wydawany jest po 5 latach pobytu, zwykle w ciągu 90 dni.

Rezydencja dla pracowników spoza UE

slant-separator

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt długoterminowy jest bardziej skomplikowana i uciążliwa dla obywatela spoza UE. Zezwolenie takie jest przyznawane przez rumuńskie władze imigracyjne na 1 rok z możliwością przedłużenia.

Zwykle jest to długotrwała i kosztowna procedura, która zajmuje ok. 90 dni. Pracodawca musi spełnić szereg warunków, aby uzyskać wstępną zgodę na zatrudnienie, wizę pracowniczą  i zezwolenie na pracę dla pracownika spoza UE. Cała procedura jest dużo łatwiejsza, gdy imigrant spoza UE ma przynajmniej tymczasowe zezwolenie na pobyt w Rumunii.

Kapitał zakładowy w wysokości 50 000 euro (niekonieczny dla imigrantów z USA / Kanady) jest warunkiem wstępnym dla obywatela spoza UE, który chce uzyskać stały pobyt w Rumunii.

Musisz być zatrudniony w Rumunii i otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2 średnich miesięcznych pensji brutto. Po 18 miesiącach możesz swobodnie przenieść się do innego kraju w celu podjęcia pracy. Niebieska Karta UE jest wydawana początkowo na 2 lata i może zostać przedłużona.

Dołączenie do rodziny daje Ci prawo do pobytu w Rumunii przez rok, a następnie do przedłużenia pobytu. Członkowie rodzin niektórych obywateli spoza UE mogą wjechać do Rumunii razem z głównym wnioskodawcą. Małżonkowie i dzieci spoza UE w każdym wieku muszą uzyskać zgodę Generalnego Inspektoratu ds. Imigracji, wizę długoterminową typu D oraz zezwolenie na pobyt.

Wymagane jest potwierdzenie ze strony uniwersytetu lub instytutu badawczego.

Przystąpienie do organizacji pozarządowej jest również opcją, która w niektórych przypadkach okazuje się skuteczna.

Instytucja medyczna musi potwierdzić Twoje leczenie

Musisz przedstawić dowód posiadania wystarczających środków na pobyt w wysokości co najmniej miesięcznego średniego wynagrodzenia brutto w Rumunii.