Gospodarka rumuńska to dynamicznie rozwijający się rynek – atrakcyjny nie tylko dla krajowych, ale także dla zagranicznych przedsiębiorców. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności biznesowej w tym kraju warto jednak zorientować się, jakie są rodzaje spółek w Rumunii i inne dostępne formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Najpopularniejsze są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tzw. „SRL”. Wśród popularnych rodzajów spółek w Rumunii znajdują się także spółki akcyjne.

Rodzaje spółek w Rumunii – najważniejsze informacje

Wśród podstawowych rodzajów spółek w Rumunii wyróżnia się następujące grupy:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL) – jest to jedna z najczęściej stosowanych form w gospodarce rumuńskiej. Dzięki spółce SRL przedsiębiorcy mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki – do wysokości osobistego wkładu,
  • spółka akcyjna (SA) – rozwiązanie korzystne głównie dla największych podmiotów. Z jednej strony pozwala na finansowanie poprzez emisję akcji, z drugiej jednak wymaga licznych formalności i publikacji sprawozdań finansowych,
  • jednoosobowa działalność gospodarcza (PFA) – preferowana opcja w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw i rzemieślników.

W tabeli przedstawiono podstawowe informacje na temat spółek w Rumunii:

Rodzaj spółki w Rumunii
Min. kapitał zakładowy Min. liczba wspólników Odpowiedzialność wspólników Opodatkowanie dochodu Pozostałe podatki
Spółka jawna

Societate in nume colectiv (S.N.C.)

2 Nieograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy PIT: 10%
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Societate cu raspundere limitata (S.R.L.)

1 RON 1 Do wysokości wniesionego wkładu CIT: 16%/Podatek przychodowy: 1%* Podatek od dywidendy: 8%
Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego

Sucursala

Za zobowiązania odpowiada spółka dominująca (spółka-matka) Tak jak dla spółki-matki Tak jak dla spółki-matki
Jednoosobowa działalność gospodarcza

Persoana fizicaautorizata (P.F.A.)

Nieograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy PIT: 10% 35% ZUS
Spółka komandytowo-akcyjna

Societate in comandita pe actiuni (S.C.A.)

25 000 EUR 2 Komplementariusze: odpowiedzialność solidarna, komandytariusze: odpowiedzialność do wysokości wniesionych wkładów CIT: 16% Podatek od dywidendy: 8%
Spółka komandytowa

Societate in comandita simpla (S.C.S.)

2

(1 komplementariusz, 1 komandytariusz)

Komplementariusze: odpowiedzialność solidarna, komandytariusze: odpowiedzialność do wysokości wniesionych wkładów CIT: 16% Podatek od dywidendy: 8%
Spółka akcyjna

Societate pe actiuni (S.A.)

25 000 EUR 2 Do wysokości wniesionego wkładu CIT: 16% Podatek od dywidendy: 8%

*podatek przychodowy 1% obejmuje mikrofirmy, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika na pełen etat. Niska stawka ma zachęcić do zwiększania zatrudnienia.

Podatek VAT dla firm rumuńskich ma stawkę podstawową 19% oraz stawki obniżone: wysokości 9% i 5%. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy – zarówno za pracowników, jak i firmowe – opłaca przedsiębiorca w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Dla wszystkich rodzajów spółek w Rumunii podatek od dywidendy, czyli części zysku wypłacanej udziałowcom, jest w Rumunii stosunkowo niski i wynosi zaledwie 8%.

Ponadto, dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Rumunii dobrą wiadomość stanowi fakt, że niektóre dochody są zwolnione z opodatkowania. Przykładowo dywidendy podlegają zwolnieniu z podatku, jeśli są wypłacane przez spółkę rumuńską (lub przez spółkę z siedzibą w Rumunii) innemu podmiotowi rumuńskiemu, który posiada w tej spółce przynajmniej 10% udziałów przez okres przynajmniej 1 roku przed datą wypłaty. Dotyczy to wszystkich typów spółek w Rumunii.

Rejestracja spółki w Rumunii

W przypadku chęci prowadzenia w Rumunii działalności gospodarczej w formie spółki, jej rejestracja w odpowiednim rejestrze jest obowiązkowa. Niezbędna dokumentacja różni się w zależności od rodzaju spółki. Aby móc zarejestrować spółkę w Rumunii, należy wykonać między innymi następujące działania:

  • przygotować skan dowodu tożsamości (np. dowodu osobistego),
  • wypełnić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w formie elektronicznej (poprzez portal: oncr.ro) lub papierowej,
  • opracować statut spółki, w którym zostaną wskazani między innymi członkowie zarządu oraz prezes,
  • zebrać wzory podpisów wspólników spółki oraz jej pełnomocników,
  • przygotować informacje dotyczące rezydencji podatkowej wspólników.

Company Romania pomaga w rejestracji każdej formy prawnej działalności gospodarczej w Rumunii. Więcej informacji na temat szczegółowych kroków, jakie należy podjąć w celu zarejestrowania spółki w Rumunii, można znaleźć tutaj.

typy spolek rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy