Sklep internetowy w Rumunii musi spełniać podstawowe wymogi formalno-prawne wynikające z przepisów lokalnych jak i te narzucone przez prawo unijne. Dowiedz się w jaki sposób założyć swój sklep Internetowy w Rumunii i jakie wymogi prawne należy spełnić.

Biznes e-commerce w Rumunii – najważniejsze informacje

Posiadanie niezbędnego asortymentu, stworzenie strony internetowej oraz znajomość prawa sprzedażowego i umów pomiędzy klientami to sprawy pierwszego rzędu przy prowadzeniu sklepu internetowego.

Rynek internetowy w Rumunii to prężnie rozwijająca się gałąź handlu, a zysk z sektora e-commerce w 2021 roku wzrósł o 30%, w porównaniu do roku 2019. Licząc, że coraz więcej obywateli Rumunii ma dostęp do Internetu, coraz większy odnotowuje się również przychód z rynku e-commerce. Korzysta się już nie tylko z krajowych sklepów, ale również i ze sklepów zagranicznych, oferujących korzystne transakcje. Mając na względzie ten rozwijający się sektor gospodarki kraju, warto jest zwrócić uwagę również na Rumunię i rozważyć otwarcie swojego sklepu także w tym rozwijającym się kraju europejskim.

Rumuński rynek e-commerce to dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki, której niesłabnący potencjał dostrzegany jest przez wielu przedsiębiorców. Otworzenie własnego sklepu w Internecie jest nie tylko nowoczesnym sposobem na prowadzenie biznesu, ale również niekiedy sposobem na zwiększenie dochodów swojego sklepu stacjonarnego.

Obowiązki sklepu internetowego w Rumunii

W Rumunii funkcjonuje zarówno unijne, jak i krajowe prawo dotyczące zawierania umów handlowych. Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej posiadają wspólne regulacje prawne. Różnice, jakich można się spodziewać, dotyczą m.in. stawek podatku dochodowego, które w Rumunii mogą być znacznie niższe niż w niektórych krajach.

Aby rozpocząć działalność internetową niezbędne jest założenie własnej firmy. Jednak w przeciwieństwie do sklepu stacjonarnego należy zorientować się w osobnych wymaganiach dotyczących branży e-commerce.

Będąc przedsiębiorcą internetowym należy pamiętać o zasadach panujących w świecie wirtualnym, co dotyczy m.in. wykupienia adresu witryny czy warunków świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kroki Opis
Określenie przedmiotu działalności Bazując na rumuńskiej klasyfikacji działalności gospodarczej, należy określić odpowiedni kod CAEN i nazwę swojego biznesu. W tym celu warto skorzystać ze strony https://caen.ro, która daje nam wszelkie wytyczne i umożliwia odnalezienie swojej gałęzi działalności. W całej Unii Europejskiej wszystkie formy działalności gospodarczej posiadają te same nazwy i kody CAEN.
Wykupienie domeny w Internecie Każdy kraj posiada adresy internetowe kończące się oznaczeniami literowymi, odnoszącymi się do jego nazwy. W ten sposób w Polsce funkcjonują adresy zakończone jako „.pl”, natomiast w Rumuni będzie to „.ro”. Prowadząc działalność gospodarczą w Rumunii warto jest posiadać rumuński adres internetowy i stronę dostępną w języku rumuńskim.
Znajomość regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi podstawy prawne do prowadzenia biznesu internetowego. Określa on zasady i warunki korzystania ze sklepu online oraz odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta.
Umowa z konsumentem Obowiązkiem każdego sprzedawcy jest stworzenie jasnej i uczciwej umowy w zakresie świadczenia umów zawieranych z konsumentami. Tego typu umowa powinna zawierać wszystkie niezbędne wymagania formalne i prawne w tym zakresie. Warto jest zatem zapoznać się z treścią i warunkami umów konsumenckich, a także regulacjami dotyczącymi praw konsumentów przy zawieraniu umów.
Zasady prywatności RODO Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku niezbędne jest poinformowanie klienta o tym, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez firmę oraz, że przysługują mu z tego powodu określone prawa.
Oświadczenie o przestrzeganiu poufności danych konsumentów Umowa o zachowaniu poufności jest regulowana przepisami prawnymi. Ma ona na celu zapewnienie klientów o przestrzeganiu reguł bezpieczeństwa i sposobach postępowania z danymi osobowymi. Zawiera także informacje na temat odpowiedzialności za naruszenie tych przepisów.
Pliki cookies Posiadając sklep internetowy należy liczyć się z tym, że pliki cookies mogą być instalowane na komputerze klientów i mogą zbierać różne informacje (techniczne, statystyczne, marketingowe). Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa telekomunikacyjnego, niezbędnym jest informowanie klientów o korzystania z plików cookies. Wiąże się to z jednorazowym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskiwanych w danym celu.
Informacje o produkcie Podstawowa informacja, jaką sprzedawca powinien udzielić klientowi. Każdy produkt powinien być opatrzony krótką charakterystyką oraz ceną. Oprócz tego, informacja powinna zawierać nazwę, producenta lub dystrybutora i notkę o dopuszczeniu produktu do obrotu w danym kraju.

Trzeba mieć też na względzie to, że prawo rumuńskie wymaga przestrzegania jeszcze innych przepisów regulujących zasady działalności e-commerce.

Wymogi formalno-prawne sklepu online w Rumunii

Wsparcie Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów (rum.: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) Jest to centralny organ administracji zapewniający prawne wsparcie na polu umów handlowych. Sprawuje pieczę nad regulacją prawa krajowego z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej dot. ochrony praw konsumentów.
Lokalizacja przedsiębiorstwa W Rumunii założenie spółki możliwe jest w przeciągu 1 tygodnia. Chociaż nie trzeba być rezydentem w kraju, w którym zakłada się swój biznes, wiąże się to z ulgami podatkowymi.
Dodatkowe licencje i ograniczenia w zakresie sprzedaży online Należy zapoznać się z przepisami prawa dotyczącego importu i eksportu dóbr w Rumunii. Spółka musi działać zgodnie z prawem Rumuńskiego Ministerstwa Finansów i Ekonomii. Ministerstwo reguluje wiele praw, m.in. dotyczące sprzedaży produktów objętych stosownymi licencjami (wyroby farmaceutyczne, produkty pochodzenia zwierzęcego itd.). Władze Rumunii zastrzegają sobie prawo do odmowy nadania licencji w przypadku, kiedy nie zostaną spełnione podstawowe wymogi i warunku prawne w tym zakresie.
Wykorzystywanie danych osobowych dla celów marketingowych Wszelkie działania marketingowe muszą się odbywać w zgodzie z przepisami RODO. Konieczne jest przy tym posiadanie zgody osoby, której dotyczą i udzielenie jej wszelkich niezbędnych informacji o sposobach przetwarzania danych.
Przestrzeganie przepisów UE w tym zakresie Ponieważ Rumunia znajduje się w Unii Europejskiej, obowiązuje ją stosowanie się do przepisów regulowanych przez władze unijne. Dyrektywy dotyczące informowania klientów o wykorzystywaniu ich danych osobowych i o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa jest poświadczone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Płatności internetowe Najpopularniejszymi metodami płatniczymi w Rumuni są płatności kartami kredytowymi i debetowymi. Dość powszechne jest także wykorzystanie bankowości internetowej lub e-portfeli.

Sprzedawca prowadzący sklep internetowy nie potrzebuje kasy fiskalnej, jednak niektóre towary będą wymagały wydania paragonu, bądź innego poświadczenia sprzedaży np.: faktury VAT.

Kasa fiskalna jest niezbędna w przypadku prowadzenia sklepu stacjonarnego, jeśli chodzi o sprzedaż produktów osobom fizycznym. Prowadząc sklep internetowy trzeba spełnić jedynie kilka warunków, m.in. otrzymywać płatności wykonanych przez pocztę, bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Dodatkowo, dokumentacja operacji musi jasno określać rodzaj transakcji, nabywcę oraz kwotę zapłaty.

Prawa konsumentów W każdej działalności sprzedażowej ważne staje się jasne określenie praw, jakie przysługują konsumentowi.

Zgodnie z prawem w Rumunii, każdy klient ma prawo do reklamacji i zwrotu zakupionego towaru. Ustanowione jest to odpowiednimi dyrektywami o ochronie praw konsumenckich. W Rumunii jest to urząd ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor). E-commerce – Rumunia a Unia Europejska.

sklep online rumunia wymogi

Skorzystaj z naszej pomocy