Rumuński rząd stara się tworzyć warunki ekonomiczne przyjazne potencjalnym inwestorom i właścicielom firm. Wśród najczęściej wybieranych form prowadzenia biznesu, znajdują się jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL). SRL jest szczególnie rozpowszechnionym rodzajem podmiotu gospodarczego. Tylko w 2020 roku wg Biura Krajowego Rejestru Handlowego Rumunii zarejestrowano 107 481 nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 95,6% klientów Company Romania to wybiera spółkę z o.o. w Rumunii jako formę prowadzenia biznesu.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii?

Societatea cu răspundere limitată este o societate comercială înființată de una sau mai multe persoane fizice sau juridice, care contribuie la un fond comun, în scopul desfășurării unei activități comerciale. Asociații societății nu răspund personal pentru obligațiile societății decât în limita aportului lor la capitalul social[1].

Societate cu Răspundere Limitată (SRL), czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to model prowadzenia biznesu stosowany przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w Rumunii. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem organizacji gospodarczej, zakładanej przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które wnoszą kapitał do spółki z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejszą cechą SRL są wyraźne granice odpowiedzialności właścicieli – wspólnicy spółki nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania zaciągnięte przez spółkę, z wyjątkiem kwoty, którą zainwestowali w kapitał firmy.

Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii

SRL nie bez powodu cieszy się popularnością wśród lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców. Rumuńska forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zalety, które wyróżniają ją na tle innych krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie mając tylko kilka wad, które mogłyby przyćmić korzyści płynące z założenia SRL w Rumunii.

Zalety

 • niskie stawki podatków w stosunku do innych europejskich państw – 1% podatek przychodowy lub 16% podatek CIT, 8% podatek od dywidendy

 • prosty system opodatkowania

 • rolę akcjonariusza i jednego, wymaganego przez rumuńskie prawo dyrektora może pełnić ta sama osoba

 • odpowiedzialność majątkowa właścicieli ograniczona do kwoty zainwestowanej w kapitał firmy

 • Rumunia pozwala cudzoziemcom na posiadanie i prowadzenie SRL bez żadnych ograniczeń 

 • minimalny kapitał zakładowy wynosi tylko 1 RON, czyli 0,25 EUR

 • możliwość wyboru dowolnej, unikalnej nazwy

 • elastyczność prowadzenia działalności

Wady

 • złożony proces rejestracji SRL szczególnie dla imigrantów

 • koszt założenia i utrzymania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyższy niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej

 • konieczność zgłoszenia fizycznej lokalizacji siedziby firmy

 • limit 20% przychodów z konsultingu i usług zarządzania

 • konieczność składania corocznych sprawozdań finansowych

Zalety tworzenia SRL w Rumunii są liczne. Właściciele takiej spółki mają ograniczoną odpowiedzialność finansową tylko do kwoty, jaką zainwestowali w kapitał firmy. Minimalny kapitał zakładowy wynosi jedynie 1 RON, co w przeliczeniu na euro daje 0,25 EUR. Dodatkowo, Rumunia pozwala cudzoziemcom na posiadanie i prowadzenie SRL bez żadnych ograniczeń. Właściciele mogą również wybrać dowolną, unikatową nazwę dla swojej spółki. System opodatkowania jest stosunkowo prosty, a stawki podatków są niższe niż w innych krajach europejskich.

Z drugiej strony, tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii ma swoje wady. Złożony proces rejestracji spółki wymaga składania wielu dokumentów i formalności, co może być uciążliwe dla przedsiębiorców. Ponadto koszt założenia i utrzymania SRL jest zazwyczaj wyższy niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Dodatkowo, jeśli spółka zarejestrowana jest jako konsultingowa lub zajmuje się zarządzaniem, musi pamiętać o limicie 20% przychodów z tych dziedzin. W końcu, istnieje konieczność składania corocznych sprawozdań finansowych, co wymaga nakładów finansowych od przedsiębiorców.

Warunki niezbędne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii, należy spełnić kilka warunków oraz złożyć odpowiednie dokumenty.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • właścicielem przedsiębiorstwa musi być co najmniej 1 osoba (niezależnie od pochodzenia) lub 1 osoba prawna;
 • przedsiębiorstwo musi być zarządzane przez co najmniej 1 dyrektora, ale nie musi on zamieszkiwać w Rumunii;
 • należy wnieść kapitał zakładowy w wysokości 1 RON, czyli około 0,25 EUR;
 • konieczny jest wybór unikalnej nazwy, dostępnej w Rejestrze Handlowym;
 • rejestracja prawna w Rejestrze Handlowym (onrc.ro);
 • rejestracja podatkowa w Krajowa Agencja Administracji Skarbowej (anaf.ro);
 • posiadanie adresu fizycznej siedziby przedsiębiorstwa.

Dokumenty:

Przy wyborze usługi W usłudze rejestracji firmy przez Company Romania potrzebny jest tylko dowód osobisty oraz parę informacji, natomiast przy próbie samodzielnej rejestracji potrzebne będą m.in.:

 • potwierdzony skan dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
 • wniosek o rejestrację działalność SRL (do uzupełnienia online lub w formie papierowej) z formularzem dotyczącym opodatkowania działalności;
 • dokument potwierdzający dostępność wybranej nazwy dla firmy;
 • status spółki z informacjami o profilu przedsiębiorstwa i członkach zarządu;
 • wzory podpisów wspólników spółki oraz jej pełnomocników;
 • informacje, dotyczące rezydencji podatkowej wspólników m.in. informacje o rejestracji podatkowej;
 • zaświadczenie (oryginał) o wyłącznej odpowiedzialności zagranicznej osoby fizycznej lub przedstawiciela zagranicznej osoby prawnej niezarejestrowanej w Rumunii, która działa w imieniu spółki.

Powyżej wymienione zostały najważniejsze dokumenty, niezbędne do założenia SRL w Rumunii. Z kompletną listą wymagań można zapoznać się na stronie internetowej rumuńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości lub na stronie Rejestru Handlowego (onrc.ro).

Podatki dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii w 2023

System opodatkowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii nie jest skomplikowany. Przedsiębiorstwa są dzielone na dwie kategorie:

 • mikroprzedsiębiorstwa, które utrzymują roczny obrót poniżej 500 000 euro;
 • przedsiębiorstwa z przychodami powyżej 500 000 EUR rocznie.

Dzięki rozwiązaniom prawnym Company Romania możliwe jest zwiększenie limitu przychodów do 1,5 mln euro rocznie.

Podatki dla mikroprzedsiębiorstw

 • 0% podatku od wniesionego kapitału, którego wysokość musi wynosić min. 1 RON;
 • 1% podatku od przychodów (niezależnie od liczby pracowników);
 • 8% od dywidend.

Podatki dla przedsiębiorstw z przychodem większym niż ½ mln EUR

 • 0% podatku od wniesionego kapitału;
 • 8% podatek od dywidend;
 • 16% podatek od zysków spółki.

Podatek VAT

Stawka podatku VAT niezmiennie obowiązująca w Rumunii to 19%. Płatnikiem VAT zostaje właściciel firmy, której obrót przekroczy 88 500 EUR rocznie.

Czy warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii?

Istnieje kilka powodów, dla których założenie SRL w Rumunii może być korzystne. Rumunia poprawiła swoje przepisy i zmniejszyła biurokrację w ostatnich latach, aby uczynić środowisko bardziej przyjaznym dla biznesu. Gospodarka Rumunii jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, z silnym wzrostem w różnych sektorach, takich jak IT, produkcja i usługi. Co więcej, Rumunia posiada również wysoko wykwalifikowaną i wykształconą siłę roboczą, z dużym doświadczeniem w nauce i inżynierii. Kraj ten oferuje konkurencyjne koszty pracy, wynajmu i usług komunalnych, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla firm chcących obniżyć koszty. Ponadto członkostwo w Unii Europejskiej daje dostęp do jednolitego rynku UE, na którym znajduje się ponad 450 milionów konsumentów.

Skontaktuj się z nami aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Czas potrzebny do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii może się różnić w zależności od złożoności procesu i wydajności zaangażowanych organów. W zależności od sposobu rejestracji przedsiębiorstwa, ten proces może trwać od kilku dni do kilku tygodni. W usłudze all-inclusive Company Romania rejestracja spółki trwa średnio 3 dni.

Koszt założenia SRL w Rumunii nie jest dużym obciążeniem budżetu, ponieważ kapitał zakładowy wynosi tylko 1 RON. Całkowity koszt jest uzależniony od rodzaju rejestrowanej działalności oraz zakresu zamawianych usług. W pakiecie all-inclusive Company Romania koszt założenia spółki zwraca się klientom średnio po ok 1,5 miesiąca działalności dzięki niższemu opodatkowaniu w Rumunii względem Polski.

[1] Romanian Civil Code, Article 1954

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy