CZgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwa muszą dokonywać płatności lub przyjmować gotówkę wyłącznie za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych, ale od tej zasady istnieje szereg wyjątków. Dokonując lub przyjmując płatności gotówkowe, przedsiębiorstwa muszą przestrzegać określonych progów, których nieprzestrzeganie może skutkować karami w wysokości tysięcy lei.

Według strony internetowej Narodowego Banku Rumunii, instrumentami płatniczymi są:

 • przelew,
 • polecenie zapłaty,
 • karta płatnicza,
 • czek,
 • weksel
 • oraz weksel własny.

Limity transakcji gotówkowych dotyczą spółek, uprawnionych osób fizycznych, firm jednoosobowych, firm rodzinnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń lub innych podmiotów posiadających lub nieposiadających osobowości prawnej.

Limity transakcji gotówkowych

Od powyższej zasady istnieje szereg wyjątków i dopuszcza przyjmowanie lub wypłacanie gotówki, ale pod następującymi warunkami:

 • wpływy gotówkowe – do dziennego limitu 5000 lei od jednej osoby;
 • wpływy gotówkowe w sklepach cash and carry – do dziennego limitu 10000 RON od jednej osoby
 • płatności – do limitu dziennego 5000 lei od jednej osoby, ale nie przekraczającego łącznego limitu 10000 lei/dzień;
 • płatności na rzecz sklepów typu cash and carry – do łącznego limitu dziennego 10000 lei;
 • płatności z tytułu zaliczek na poczet rozliczeń, do pułapu dziennego 5000 lei, ustalonego dla każdej osoby, która otrzymała zaliczki na poczet rozliczeń;
 • wpływy gotówkowe od osób fizycznych, stanowiące cesje wierzytelności, otrzymanie pożyczek lub innego finansowania, a także wartość dostaw towarów lub usług są dokonywane – w ramach limitu dziennego 10000 lei od jednej osoby.

Dzielenie płatności gotówkowych jest również powszechnie zabronione i w większości przypadków limity wynoszą 5000 lub 10000 lei.

Limity transakcji gotówkowych dotyczą również wpływów i płatności w walutach obcych dokonywanych w Rumunii.

LAW No 70 of 2 April 2015
Salary Statistics 2022 – Ministry of Labor in Romania

cash transaction limits in Romania

Skorzystaj z naszej pomocy