Poznaj stawki, limity i zasady obowiązujące przy rejestracji VAT w Rumunii w 2023 roku. Rejestracja VAT jest dobrowolna dla większości branż.

Od 2018 przedsiębiorcy chcących zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT w Rumunii nie podlegają obowiązkowi przeprowadzenia fizycznej kontroli siedziby ich działalności przez urzędników. To zupełnie inna zasada niż w Polsce.

Głównym kryterium koniecznym do rejestracji dla celów podatku VAT jest możliwość prowadzenia firmy w siedzibie określonej w statucie spółki (siedzibie statutowej) bądź w lokalizacjach drugorzędnych. Ponadto, członkowie zarządu czy też akcjonariusze nie mogą znajdować się w żadnych rejestrach karnych. W celu spełnienia powyższych warunków konieczne jest złożenie organom podatkowych stosownych w tym zakresie oświadczeń. Dokumenty te będą podstawą przeprowadzenia analizy potwierdzającej zdolność przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej, która obejmuje czynności opodatkowane (bądź zwolnione) podatkiem VAT, czy też w kwestii możliwości odliczenia tego podatku.

Próg rejestracji VAT w Rumunii

Znowelizowane przepisy z roku 2021 określają zmianę wymogu rejestracji przedsiębiorstwa dla celów podatku VAT na podstawie przewidywanego poziomu rocznych dochodów. Obowiązek rejestracji przed rozpoczęciem działalności gospodarczej występuje wtedy, jeśli przedsiębiorca spodziewa się osiągnięcia w danym roku podatkowym dochodu przekraczającego kwotę 88 500EUR (300 000 RON). Rejestracja VAT wymagana jest również w trakcie roku podatkowego, w terminie 10 dni od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia dochodu w kwocie 88 500 EUR (300 000 RON). Oczywiście, w przypadku prognozy na dany rok dochodów poniżej tego limitu, istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji przedsiębiorstwa jako podatnika VAT.

Dokumenty do rejestracji VAT

Dokumenty rejestracyjne, które należy złożyć w administracji podatkowej (ANAF) obejmują:

  • wniosek o rejestrację dla celów VAT;
  • wyciąg z krajowego rejestru handlowego przedsiębiorcy;
  • kopię dokumentów dotyczących siedziby działalności, bądź wtórnej siedziby działalności spółki;
  • kopię dokumentów tożsamości członków zarządu (zalegalizowane);
  • długoterminowa wiza lub świadectwo Rumuńskiego Urzędu ds. Imigracji członków zarządu spoza Unii Europejskiej, a także kopia świadectwa rejestracji dokumentów.

Władze podatkowe będą analizowały poziom ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem przedmiotu działalności, rodzaju siedziby, możliwości prowadzenia biznesu z danej lokalizacji (na przykład z wynajmowanego lokalu), czy też jej obszaru.

Stawki podatkowe VAT obowiązujące w Rumunii to:

  • 0% – dla wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego transportu pasażerskiego;
  • 5% – obejmuje między innymi książki, czasopisma, wstęp do parków rozrywki;
  • 9% – dla przedmiotów takich jak artykuły spożywcze (z wyłączeniem alkoholi), restauracje, a także usługi zakwaterowania w hotelach, artykuły farmaceutyczne, bądź zaopatrzenie w wodę;
  • 19% – jako podstawowa stawka podatku VAT, o największym zakresie sprzedawanych towarów i usług.

W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczych, od roku 2018 wiele stawek podatkowych zostało obniżanych od 2018 roku, natomiast podwyższanych od 2023. Dotyczy to na przykład usług hotelowych z 9% na 5% i z powrotem do 9% od 2023 roku. Innym przykładem są usługi obiektów sportowych i parków rekreacyjnych, których opodatkowanie obniżone zostało ze stawki standardowej na najniższą w wysokości 5% VAT.

Obowiązki dokumentacyjne

Po uzyskaniu przez przedsiębiorstwo numeru VAT, podatnik zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z rumuńskimi przepisami podatkowymi, prowadzić księgi i wymagane ewidencje przez okres 10 lat, a deklaracje podatkowe składać we właściwym dla danej lokalizacji urzędzie skarbowym w okresach miesięcznych, bądź kwartalnych.

VAT w Rumunii dla firm zagranicznych

Przepisy podatkowe w Rumunii wymagają również rejestracji dla celów VAT przedsiębiorców, którzy sprzedają towary klientom rumuńskim z zagranicy. Innymi słowy jest to zagadnienie: „sprzedaż wysyłkowa do Rumunii a VAT”. Rejestracja konieczna jest po przekroczeniu przez firmy progu sprzedaży w wysokości 10 000 EUR (48 000 RON) w danym roku obrotowym. Po przekroczeniu tej kwoty VAT należy rozliczać w Rumunii. Rumuńska legislacja podatkowa rozróżnia w tym przypadku kraje spoza UE oraz z terenów UE. Dla każdej z tych grup prawo przewiduje odrębne listy dokumentów niezbędnych do rejestracji VAT (m.in. dokumenty statutowe, czy odpisy z rejestru handlowego kraju przedsiębiorstwa).

Procedura rejestracji podatku VAT w Rumunii jest procesem opartym na obszernych przepisach Kodeksu Podatkowego, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych w roku 2018, czy tych najnowszych obowiązujących od 2023.

Ile czasu zajmuje rejestracja VAT?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jej siedziby statutowej i przebiegu analizy dokumentacji przez organy podatkowe, całkowita rejestracja podatnika może potrwać nawet do dwóch miesięcy od momentu złożenia wniosku i wymaganych zaświadczeń. Dla nowo rejestrowanych spółek z pomocą companyromania.com rejestracja VAT zajmuje zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Potrzebujesz pomocy?

Pomagamy kompleksowo w toku rejestracyjnym VAT. Udzielamy niezbędnych informacji w zakresie składanej dokumentacji, a wszystko zgodnie z obowiązującymi w Rumunii przepisami podatkowymi. Klienci, którzy zakładają spółkę w Rumunii z nasza pomocą nie płacą dodatkowo za rejestrację VAT.

Brasov rynek handel Vat

Skorzystaj z naszej pomocy