Obliczanie podatku dochodowego dla spółki w Rumunii różni się od tego w Polsce. Rumunia oferuje dużo prostsze i bardziej liberalne środowisko podatkowe dla ambitnych przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić więcej pieniędzy na podatkach. Stawka podatku dochodowego dla spółki w Rumunii może odpowiadać ledwie jednemu procentowi przychodu rocznego.

Stawka podatku dochodowego dla spółki w Rumunii

W Rumunii istnieją dwa systemy podatku dochodowego dla spółek prawa handlowego:

  1. Stawka podatku dochodowego wynosi 1% (wymagany jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika). Limit rocznych przychodów wynosi 0,5 mln euro, jednak dzięki naszej usłudze zakładania spółek przedsiębiorcy mogą podnieść ten limit do 1,5 mln euro rocznie.
  2. Standardowa stawka podatku CIT w wysokości 16%, która jest naliczana od zysku przedsiębiorstwa.

Firma musi wybrać jeden z nich lub jest zobowiązana do stosowania drugiego systemu, jeśli jej roczne obroty przekraczają 0,5 mln euro.

Przykład obliczenia podatku dochodowego dla małej spółki

Poniższe przykładowe obliczenie podatku dochodowego od mikroprzedsiębiorstwa pozwoli Ci zrozumieć szczegóły.

Wyobraźmy sobie, że jest rok 2023 i mamy tu rachunek zysków i strat rumuńskiej spółki, której roczne obroty nie przekraczają 0,5 mln euro (LLC/LTD):

Przychód: 10000 RON
Koszty: 5000 RON
Liczba pracowników: 1

Podatek od przychodów przedsiębiorstwa: 1% * 10000 = 100 RON

Zysk netto przedsiębiorstwa: 5000 RON – 100 RON = 4900 RON

Kalkulacja jest bardzo prosta!

Niemniej jednak jest jeszcze jedna miła niespodzianka dla właścicieli firm, którzy posiadają rezydencję w Rumunii. Podatek od dywidend dla rezydentów rumuńskich wynosi zaledwie 5%, a koszty prowadzenia spółki obniżają kwotę należnego podatku. Jest to odpowiednik tarczy podatkowej CIT. Każda firma ponosi jakieś koszty, więc efektywna stawka podatku od dywidendy wynosi mniej niż 5%. Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zobacz przewodnik po podatku dochodowym dla firm w Rumunii.

Przykład kalkulacji podatku od dywidendy dla przedsiębiorcy

Właściciel firmy chce wypłacić 4900 RON jako dywidendę za cały rok 2023. Jest on rezydentem podatkowym Rumunii.

Podatek od dywidendy: 4900 RON *8% – ok. 12000 RON (składki na ubezpieczenie społeczne)= 0 RON

Pieniądze w kieszeni właściciela spółki po odliczeniu wszystkich podatków: 4900 RON

Standardowy system CIT

Stawka podatku CIT w Rumunii wynosi 16%. Dla dużych firm o rocznych obrotach powyżej 1,5 mln euro preferowany może być system podatkowy oparty na CIT. Mikro firmy w Rumunii do 0,5 mln euro obrotu rocznie również mogą skorzystać z rozliczania podatku dochodowego według CIT, ale muszą spełnić pewne wymagania, np. zatrudniać co najmniej 2 pracowników przez cały rok fiskalny.

Podsumowanie

Podsumowując, kalkulacja podatku dochodowego dla spółki w Rumunii i jego właściciela jest bardzo proste. W rezultacie prostota obliczeń podatkowych jest doceniana zwłaszcza przez zagranicznych właścicieli małych firm europejskich. Są oni przyzwyczajeni do wysokiego opodatkowania i mglistego prawa podatkowego z szeregiem odliczeń podatkowych w krajach Europy Zachodniej. Podatek dochodowy dla spółki w Rumuni może wynosić ledwie 1% rocznego przychodu firmy.

podatek dochodowy spółka rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy