Obliczanie podatku dochodowego dla spółki w Rumunii różni się od tego w Polsce. Rumunia oferuje dużo prostsze i bardziej liberalne środowisko podatkowe dla ambitnych przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić więcej pieniędzy na podatkach. Stawka podatku dochodowego dla spółki w Rumunii może odpowiadać ledwie jednemu procentowi przychodu rocznego.

Stawka podatku dochodowego dla spółki w Rumunii

W Rumunii istnieją dwa systemy podatku dochodowego dla spółek prawa handlowego:

  1. Stawka podatku dochodowego wynosi 1% (wymagany jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika). Limit rocznych przychodów wynosi 0,5 mln euro, jednak dzięki naszej usłudze zakładania spółek przedsiębiorcy mogą podnieść ten limit.
  2. Standardowa stawka podatku CIT w wysokości 16%, która jest naliczana od zysku przedsiębiorstwa.

Firma musi wybrać jeden z nich lub jest zobowiązana do stosowania drugiego systemu, jeśli jej roczne obroty przekraczają 1 mln euro.

Przykład obliczenia podatku dochodowego dla małej spółki

Poniższe przykładowe obliczenie podatku dochodowego od mikroprzedsiębiorstwa pozwoli Ci zrozumieć szczegóły.

Wyobraźmy sobie, że jest rok 2023 i mamy tu rachunek zysków i strat rumuńskiej spółki, której roczne obroty nie przekraczają 1 mln euro (LLC/LTD):

Przychód: 10000 RON
Koszty: 5000 RON
Liczba pracowników: 1

Podatek od przychodów przedsiębiorstwa: 1% * 10000 = 100 RON

Zysk netto przedsiębiorstwa: 5000 RON – 100 RON = 4900 RON

Kalkulacja jest bardzo prosta!

Niemniej jednak jest jeszcze jedna miła niespodzianka dla właścicieli firm, którzy posiadają rezydencję w Rumunii. Podatek od dywidend dla rezydentów rumuńskich wynosi zaledwie 5%, a koszty prowadzenia spółki obniżają kwotę należnego podatku. Jest to odpowiednik tarczy podatkowej CIT. Każda firma ponosi jakieś koszty, więc efektywna stawka podatku od dywidendy wynosi mniej niż 5%. Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zobacz przewodnik po podatku dochodowym dla firm w Rumunii.

Przykład kalkulacji podatku od dywidendy dla przedsiębiorcy

Właściciel firmy chce wypłacić 4900 RON jako dywidendę za cały rok 2023. Jest on rezydentem podatkowym Rumunii.

Podatek od dywidendy: 4900 RON *8% – ok. 12000 RON (składki na ubezpieczenie społeczne)= 0 RON

Pieniądze w kieszeni właściciela spółki po odliczeniu wszystkich podatków: 4900 RON

Standardowy system CIT

Stawka podatku CIT w Rumunii wynosi 16%. Dla dużych firm o rocznych obrotach powyżej 1,5 mln euro preferowany może być system podatkowy oparty na CIT. Mikro firmy w Rumunii do 0,5 mln euro obrotu rocznie również mogą skorzystać z rozliczania podatku dochodowego według CIT, ale muszą spełnić pewne wymagania, np. zatrudniać co najmniej 2 pracowników przez cały rok fiskalny.

Podsumowanie

Podsumowując, kalkulacja podatku dochodowego dla spółki w Rumunii i jego właściciela jest bardzo proste. W rezultacie prostota obliczeń podatkowych jest doceniana zwłaszcza przez zagranicznych właścicieli małych firm europejskich. Są oni przyzwyczajeni do wysokiego opodatkowania i mglistego prawa podatkowego z szeregiem odliczeń podatkowych w krajach Europy Zachodniej. Podatek dochodowy dla spółki w Rumuni może wynosić ledwie 1% rocznego przychodu firmy.

podatek dochodowy spółka rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy