Odkąd Unia Europejska w 2007 roku rozszerzyła swoje granice na Rumunię, pojawiła się nowa, atrakcyjna lokalizacja do prowadzenia biznesu. Rumunia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich a PKB per capita mierzone w sile nabywczej to różnica zaledwie 4 tys dolarów rocznie przy wartości rzędu niecałych 35 tys USD w Polsce. W celu ułatwienia prowadzenia firmy zdecydowano się na wprowadzenie wielu ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Czy naprawdę warto założyć firmę w Rumunii? Jeśli tak – jak założyć firmę w Rumunii?

Ewolucja rumuńskiej gospodarki

Stwierdza się, że głównie z dwóch powodów przedsiębiorcy decydują się na założenie swojej działalności w Rumunii. Biorąc pod uwagę chęć rozwoju firmy właśnie w tym kraju, nie bez znaczenia są optymistyczne statystyki dotyczące ewolucji gospodarczej. Są jednak przypadki, gdzie główną przesłanką ku temu jest optymalizacja podatkowa.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, Rumunia stała się jednym z trzech najszybciej rozwijających się krajów w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę tempo wzrostu PKB. W 2003 r. PKB Rumunii wynosił 76 miliardów dolarów, co było wartością mniejszą niż PKB Ukrainy sprzed wojny. Sukcesywnie odnotowywano jego wzrost, a obecnie jest to już ponad 200 mld dolarów rocznie. To jeden z najwyższych w tamtym czasie wzrostów w całej UE, dlatego warto brać przykład z Rumunii.

Dlaczego warto założyć firmę w Rumunii?

 1. Niskie podatki na tle innych krajów UE – oprócz zdecydowanego rozwoju gospodarczego, warto również zwrócić uwagę na niskie podatki, które są wynikiem przeprowadzonych na szeroką skalę reform. Ich głównym celem było przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości w kraju. Według danych rynkowych zmiany te są dobre dla przedsiębiorców, a co za tym idzie, dla całego kraju. Otwierając biznes w Rumunii możesz spodziewać się znacznie niższych kosztów prowadzenia działalności.
 2. Niższa konkurencja w wielu branżach w Rumunii.
 3. Ponad 20 mln konsumentów, których dochody regularnie rosną rok do roku.

Wielkości podatków dla firm w Rumunii

Najpopularniejszą i najbardziej efektywną formą prowadzenia biznesu w Rumunii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy małej skali działalności, tj. do 0,5 mln euro obrotu rocznie, podatki dla firm są następujące:

 • 1% podatek przychodowy, o ile zatrudniasz co najmniej jednego pracownika
 • 8% podatek od dywidend
 • 0% podatku od wniesionego kapitału

VAT i podatek dochodowy rozliczane są kwartalnie do 25 dnia danego miesiąca. Większe firmy mogą płacić podatek dochodowy raz w roku.  Nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne prezesa i pozostałych członków zarządu. Wielkość minimalnego kapitału zakładowego to 200 RON – czyli około 40 euro, a ubezpieczenie zdrowotne są bezpłatne, o ile kwota dywidendy nie przekroczy 450000 RON rocznie, czyli ok. 91 000 euro.

Mając na uwadze wszystkie te ulgi podatkowe, prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii o rocznym dochodzie 1 miliona euro, w porównaniu z Europą Zachodnią i Środkową, pomoże zaoszczędzić nawet kilkaset tysięcy euro rocznie. Nawet jeśli prowadzisz działalność na większą skalę, uzyskasz znaczne oszczędności. W przypadku przekroczenia rocznego limitu obrotów w wysokości 0,5 mln euro, przedsiębiorstwo podlega następującym schematom podatkowym:

 • nadal 1% podatku dochodowego (jeśli limit zostanie rozszerzony dzięki usłudze Company Romania)
 • 16% podatku dochodowego od osób prawnych
 • 8% podatku od dywidend
 • 0% podatku od wniesionego kapitału.

Choć to nieco więcej niż dla małej firmy, jest to jeden z najniższych podatków dla firm w całej Unii Europejskiej. Podatek od dywidendy dla firm osiągających dochody powyżej 200 000 euro rocznie może wynieść nawet 0% dzięki odpowiednim rozwiązaniom prawnym z oferty Company Romania.

Ile wynosi podatek VAT w Rumunii?

Ważną kwestią pozostaje również ta dotycząca uregulowania podatku VAT w Rumunii. Jest to już jeden z najniższych w całej UE. Obecnie jednak standardowa stawka VAT wynosi 19%. Istnieją również dwie stawki preferencyjne – 9% i 5%. Co ważne, przedsiębiorca jest zobowiązany do bycia płatnikiem VAT dopiero po przekroczeniu obrotów 88,5 tys. euro rocznie.

Istotną kwestią jest również fakt, że wiele produktów i usług podlega preferencyjnym stawkom VAT. Na przykład stawka 5% dotyczy art. spożywczych. Same zasady są również prostsze niż gdziekolwiek indziej w Europie. Dodatkowo przedsiębiorcy raz na kwartał mogą przekazywać pobrany podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Nie ma również obowiązku dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności. Chyba, że zadłużasz swoją firmę i regularnie nie wywiązujesz się ze swoich zobowiązań podatkowych. Masz jednak możliwość dobrowolnego skorzystania z mechanizmu Split Payment, co spowoduje, że otrzymasz rabat w podatku dochodowym (CIT).

Jak założyć firmę w Rumunii?

Wg rejestru ONCR najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Rumunii są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma musi być założona przez co najmniej jedną osobę (w tym cudzoziemców) lub jedną osobę prawną. Co ciekawe, rumuńskie prawo mówi, że wspólników takiego biznesu może być nie więcej niż 50. Rejestracja spółki wymaga również wniesienia kapitału zakładowego, który wynosi 1 RON. Ten rodzaj osoby prawnej musi być zarządzany przez co najmniej jednego dyrektora, który niekoniecznie musi mieszkać w Rumunii.

Samodzielne założenie

Proces rejestracji firmy w Rumunii można podzielić na 6 następujących etapów:

 1. Sprawdzenie w rejestrze handlowym (onrc.ro), czy nazwa której chcesz używać jest dostępna. Jeśli tak, zarezerwuj ją na 3 miesiące, ponieważ będziesz jej używać w późniejszych etapach.
 2. Zarejestruj firmę – najczęściej są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL), ale mogą to być również spółki akcyjne (SA), spółki komandytowe (SCS), spółki jawne (SNC) oraz partnerskie.
 3. Wybór rodzaju firmy determinuje dalsze działania. W przypadku SRL będą to akt założycielski sporządzony i poświadczony przez notariusza, oświadczenia przyszłych wspólników, tłumaczenia przysięgłe ich dowodów osobistych, poświadczenie zarządu i inne wymagane prawem dokumenty.
 4. Ustanowienie kapitału założycielskiego, który należy zdeponować jako depozyt bankowy na koncie firmowym spółki. Na tym etapie warto też poważniej zastanowić się nad wyborem banku. Następnym krokiem jest złożenie dokumentów do rejestru handlowego. Będziesz musiał też wykonać szereg innych procedur, np. uzyskanie decyzji o wpisie do Rejestru Handlowego, uzyskaniu numeru CUI dla celów podatkowych, rejestracji w celach statystycznych lub rejestracji na potrzeby ubezpieczenia społecznego. Ten etap może zająć do 4 tygodni.
 5. Podpisanie umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami i ich rejestracja w odpowiednim Urzędzie Pracy. Pamiętaj, że musisz to zrobić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Podstawowe prawa pracownika reguluje Karta Pracy.
 6. Dodatkowo pamiętaj o złożeniu deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym w ciągu pierwszych 30 dni prowadzenia działalności.

Zobacz wykaz dokumentów potrzebnych do samodzielnej rejestracji spółki w Rumunii. Otwarcie firmy przez obcokrajowca samodzielnie w praktyce jest mozolnym procesem ponieważ oprócz usług notarialnych, dokumentów spółki po rumuńsku, wymagana jest jeszcze m.in. fizyczna siedziba firmy, otwarcie konta firmowego do wpłaty kapitału zakładowego, zgłoszenia podatkowe.

Rejestracja firmy przez Company Romania

Komfortowym sposobem założenia firmy jest rejestracja spółki w Rumunii z Company Romania. Założenie spółki SRL (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) zajmie ok 5 dni roboczych. Zaangażowanie przedsiębiorcy, który chce otworzyć spółkę sprowadza się do przesłania niewielkiej ilości informacji i dokumentów. Lista dokumentów do założenia spółki jest krótka: dane personalne, skan dowodu osobistego, 3 nazwy spółki oraz opis działalności spółki. Całą reszta zajmie się zespół Company Romania. Przedsiębiorca będzie musiał podpisać elektronicznie dokumentację spółki i po 5 dniach, bez wychodzenia z domu otrzymuje gotową do działalności gospodarczej spółkę.

Ile kosztuje założenie firmy w Rumunii?

Cała procedura rejestracji firmy w Rumunii nie należy do najdroższych. Kosztowne jednak mogą okazać się błędy w procesie rejestracji firmy, a zwłaszcza w dokumentach firmowych.

Koszt nie powinien przekraczać 800 RON, o ile rejestrujesz SRL. Najwięcej zapłacisz za zgłoszenie wszystkich pól w klasyfikacji działalności, czyli ok 400 RON. Koszt nie obejmuje jednak szeregu niezbędnych wydatków. Należy do nich sporządzanie aktów założycielskich dwujęzycznych, potwierdzenie dokumentów w formie notarialnej, dodanie ogłoszenia w Monitorze, niezbędne znaki skarbowe oraz opłaty sądowe, koszt odpisów zaświadczeń, wirtualne biuro, rezydencja, świadectwa VAT, zaświadczenia podatkowe, niezbędne transakcje itp.

Koszt uruchomionej firmy wraz ze wszystkimi usługami, których zwykle potrzebuje przedsiębiorca, a także doradztwem prawnym, finansowym i bankowym zaczyna się od 1700 euro z naszą usługą – zamów już teraz.

Czy warto rejestrować firmę w Rumunii?

Rejestracja firmy w Rumunii jest dość czasochłonna i kłopotliwa, jeśli spróbujesz to zrobić samodzielnie, ale możesz to zrobić w kilka dni z naszą pomocą. Zwłaszcza jeśli poważnie myślisz o dobrej optymalizacji podatkowej. Sama stawka VAT należy do najniższych w Europie. Warto wziąć pod uwagę bardzo niski podatek dochodowy i proste warunki prowadzenia biznesu. Rynek również pozostaje bardzo chłonny, a w niektórych branżach konkurencja jest nadal niewielka. Jednak przeniesienie firmy nie będzie dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Korzyści finansowe odczujesz pod warunkiem, że Twój roczny dochód wyniesie około 50 000 euro. Przy obrotach poniżej tej kwoty nie odczujesz prawdziwych korzyści płynących z niższych podatków, dlatego przeprowadzka może poczekać na lepszy czas.

moving out a business into Romania

Skorzystaj z naszej pomocy