W Rumunii najchętniej wybieraną przez przedsiębiorców formą działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL). Wybór ten nie bez powodu cieszy się dość dużą popularnością. Pozwala on bowiem na korzystne opodatkowanie działalności w wysokości 1% podatku od przychodów. Dla przedsiębiorców zarabiających powyżej 25 000 PLN rocznie jest to najkorzystniejsza forma opodatkowania. Założenie spółki jest jednak procesem czasochłonnym, niekoniecznie prostym, a także wymagającym przygotowania wielu dokumentów, zwłaszcza jeśli mowa o nierezydentach Rumunii. W tym artykule znajdziesz listę dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w Rumunii.

Istnieją dwa sposoby założenia spółki. Pierwsza z nich – prostsza i pozwalająca ograniczyć czas i kosztowne błędy – odbywa się za pośrednictwem płatnej usługi na stronie www.companyromania.com. Usługa jest dostępna całkowicie w formie online i kompleksowa, a do jej wykonania potrzebne będzie jedynie przesłanie elektronicznie następujących dokumentów:

 • Trzy potencjalne nazwy firmy (unikalne; nie ma możliwości, aby w Rumunii istniały firmy o takiej samej nazwie).
 • Kopia/skan dowodu tożsamości – dowodu osobistego bądź paszportu (w przypadku, jeśli aktualny adres zamieszkania mieści się poza granicami Polski).
 • Szczegółowy opis działalności, ewentualne wskazówki na temat jej przyszłego rozwoju, dalszych pomysłów na kolejne miesiące i lata – w miarę możliwości w języku angielskim, ze względu na potrzebę sporządzenia statutu spółki RO-EN w dalszej kolejności.
 • Podstawowe dane osobowe:
  – imię matki i imię ojca;
  – stan cywilny;
  – aktualny adres zamieszkania;
  – numer telefonu oraz adres e-mail na potrzeby wpłaty kapitału zakładowego na rachunek bankowy.

Samodzielne założenie spółki w Rumunii

Opcją drugą jest samodzielne założenie spółki. Przede wszystkim konieczne będzie przygotowanie dokumentacji w ilości kilkudziesięciu stron, a także skorzystanie z rumuńskich usług notarialnych i tłumacza przysięgłego. Spółka musi posiadać także fizyczną siedzibę.

Dokumenty do samodzielnej rejestracji spółki

 1. Kopia/skan dowodu tożsamości – dowodu osobistego bądź paszportu (tak jak wyżej, w przypadku, jeśli aktualny adres zamieszkania mieści się poza granicami Polski).
 2. Elektroniczny wniosek o rejestrację nazwy firmy – złożony w formie papierowej lub przez platformę portal.oncr.ro .
 3. Wniosek o rejestrację działalności, zawierający dwa załączniki:
  – formularz 1: informacje dotyczące formy opodatkowania działalności;
  – formularz 2: informacje o inwestycjach zagranicznych;
 4. Oświadczenia podpisane przez członków zarządu z informacjami, że:
  – dana osoba prawna nie prowadzi działalności, którą deklaruje w siedzibie statutowej lub poza nią przez okres nie dłuższy, niż 3 lata;
  – dana osoba prawna spełnia niezbędne warunki prowadzenia działalności, które określone zostały w przepisach prawnych z zakresu zdrowia, ochrony pracy, weterynarii i ochrony środowiska.
 5. Dowód o dostępności wybranej nazwy firmy, a w szczególnych przypadkach wraz z logiem firmy. Ponadto istnieją sytuacje, w których należy dołączyć porozumienie o wykorzystaniu konkretnej nazwy.
 6. Statut spółki SRL.
 7. Dokument poświadczający prawo użytkowania nieruchomości z siedzibą statutową, a w niektórych przypadkach także ten poświadczający prawo do użytkowania powierzchni statutowej. Informacje takie są przesyłane do organu podatkowego, zaraz po zarejestrowaniu spółki w rejestrze handlowym.
 8. Dokumentacja dotycząca nieruchomości otrzymanych w naturze, objętych bądź opłaconych w trakcie ich tworzenia.
 9. Oświadczenia założycieli, administratorów, cenzorów bądź osób fizycznych, reprezentujących daną osobę prawną, które wskazują, że osoby te spełniają prawne wymogi pełnienia funkcji administratora lub cenzora spółki (sporządzane na własną odpowiedzialność).
 10. Dokumenty (uwierzytelnione odpisem) tożsamości założycieli, administratorów, cenzorów lub audytorów.
 11. Wzory podpisów osób będących przedstawicielami spółki.
 12. Deklaracja (oryginał) o wyłącznej odpowiedzialności zagranicznej osoby fizycznej lub przedstawiciela zagranicznej osoby prawnej niezarejestrowanej w Rumunii, które działają w imieniu spółki. W niektórych przypadkach do dokumentu należy dołączyć tłumaczenie upoważnionego tłumacza, a jego podpis musi zostać poświadczony notarialnie.
 13. Informacje dotyczące rejestru podatkowego członków zarządu, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych spółki.

Pozostałe dokumenty

Ponadto, założenie spółki wymaga jednocześnie opłat urzędowych i notarialnych, oraz najczęściej rejestracji jako podatnik VAT i VAT-UE. W tym celu potrzebne będzie przygotowanie:

 1. Formularzu rejestracyjnego dla celów podatku VAT, zgodnie z przepisami właściwymi.
 2. Potwierdzenie z rejestru handlowego wykazujący, że działalność gospodarcza jest aktywna.
 3. Kopię dokumentu dotyczącą miejsca siedziby lub wtórnej siedziby spółki rumuńskiej.
 4. Kopie dokumentów tożsamości członków zarządu spółki oraz jej administratorów.
 5. Dla członków zarządu spoza obszaru Unii Europejskiej – długoterminowa wiza lub świadectwo wydane przez rumuński urząd ds. imigracji, a także kopia świadectwa rejestracji.
Jezioro Vidra w Rumunii

Skorzystaj z naszej pomocy